TALL MILAN PLANTER - 3013GL

 

Thông số:

Chiều rộng (Cm)                                        Chiều cao (Cm)                                              Trọng lượng (Kg)

41                                                               86