FORMAL PLTR - 3021BL2

 

Thông số:

Chiều rộng (Cm)                                        Chiều cao (Cm)                                              Trọng lượng (Kg)

44                                                               63                                                                  

34                                                               51