CLASSICAL PLTR - 3040BC2

 

Thông số:

Chiều rộng (Cm)                                        Chiều cao (Cm)                                              Trọng lượng (Kg)

43                                                               69                                                                   

29                                                               49