BAMBOO TREE PLANTER - 3043SW3

 

Thông số:

Chiều rộng (Cm)                                        Chiều cao (Cm)                                              Trọng lượng (Kg)

64                                                               66                                                                 

50                                                               54                                                                   

38                                                               45