TALL U PLTR - 3044SE5

 

Thông số:

Chiều rộng (Cm)                                        Chiều cao (Cm)                                              Trọng lượng (Kg)

54                                                               64                                                                   

44                                                               58                                                                

36                                                               51                                                               

27                                                               47