MUSHROOM PLTR - 3046SW3

 

Thông số:

Chiều rộng (Cm)                                        Chiều cao (Cm)                                              Trọng lượng (Kg)

50                                                               40                                                                  

40                                                               32

30                                                               23