DRUNKEN LINE PLANTER - 3050COL

 

Thông số:

Chiều rộng (Cm)                                        Chiều cao (Cm)                                              Trọng lượng (Kg)

43                                                               90                                                                   

43                                                               60