BOMB SHAPE PLANTER - 3052BL2

 

Thông số:

Chiều rộng (Cm)                                        Chiều cao (Cm)                                              Trọng lượng (Kg)

40                                                               75                                                                

25                                                               38