BASE PLANTER - 3104SA3

 

Thông số:

Chiều rộng (Cm)                                        Chiều cao (Cm)                                              Trọng lượng (Kg)

38                                                               47                                                            

32                                                               37                                                               

26                                                               28