EGG PLANTER SẸT - 3135HM5

 

Thông số:

Chiều rộng (Cm)                                        Chiều cao (Cm)                                              Trọng lượng (Kg)

61                                                               63                                                                   

48                                                               50                                                                   

28                                                               31                                                                   

21                                                               25