SANSKRIT - 3211AQ2

 

Thông số:

Chiều rộng (Cm)                                        Chiều cao (Cm)                                              Trọng lượng (Kg)

75                                                               41                                                                 

59                                                               32                                                                 

36                                                               23