LONG POTS SET3 - 3222CO3

 

Thông số:

Chiều rộng (Cm)                                        Chiều cao (Cm)                                              Trọng lượng (Kg)

50                                                               76                                                                   

39                                                               65                                                                   

30                                                               54