EGG PLATER - 3800AQ3

 

 

Thông số:

Chiều rộng (Cm)                                        Chiều cao (Cm)                                              Trọng lượng (Kg)

48                                                               87                                                                  

48                                                               74                                                                   

48                                                               54