TREE PLANTER - 3823BS3

 

Thông số:

Chiều rộng (Cm)                                        Chiều cao (Cm)                                              Trọng lượng (Kg)

77                                                               67

53                                                               48                                                                

37                                                               35