FRENCH PLTR - 4023OG3

 

Thông số:

Chiều rộng (Cm)                                        Chiều cao (Cm)                                              Trọng lượng (Kg)

68                                                               73                                                                   

60                                                               64                                                                   

45                                                               50