TALL TEMPLE JAR NO LUG - 3582AQ

 

Thông số:

Chiều rộng (Cm)                                        Chiều cao (Cm)                                              Trọng lượng (Kg)

77                                                               145