TEMPLE JAR NO LUGS - 3797HM

 

Thông số:

Chiều rộng (Cm)                                        Chiều cao (Cm)                                              Trọng lượng (Kg)

47                                                               65