SHANGRILA - 3889HM

 

 

Thông số:

Chiều rộng (Cm)                                        Chiều cao (Cm)                                              Trọng lượng (Kg)

85                                                               90