DIMPLE JAR - 4042GA

 

Thông số:

Chiều rộng (Cm)                                        Chiều cao (Cm)                                              Trọng lượng (Kg)

70                                                               87