CONGO WITH LUGS - 4207CO

 

Thông số:

Chiều rộng (Cm)                                        Chiều cao (Cm)                                              Trọng lượng (Kg)

46                                                               44